Lengte en enige aanleg is zeker een pré, belangrijker echter is de motivatie om er het maximale uit te halen en de discipline om het trainingsprogramma met school te kunnen combineren.

Richtleeftijd is 10-17 jaar, in onze ogen zijn dit echter slechts getallen. Per individu bekijken wij of het talent past binnen een van onze trainingsgroepen. Leeftijd is dan ook niet bepalend, uitgangspunt is eerder de individuele status wat betreft fysieke ontwikkeling, belevingswereld en mogelijkheden voor de toekomst.

Zowel jongens als meisjes kunnen deelnemen aan de trainingen. Zeker bij de jongere groepen kunnen zij prima samen trainen. Wanneer een wat hoger niveau wordt bereikt en kracht een grotere rol gaat spelen, zullen aparte trainingsgroepen worden samengesteld.


De trainingen starten ieder jaar in september. Tussentijds instromen is natuurlijk ook mogelijk. Het volgen van enkele proeftrainingen is dan gewenst zodat bekeken kan worden welke trainingsgroep geschikt is.

Ons programma is altijd een toevoeging, deelnemers blijven gewoon spelen bij hun eigen vereniging. De trainingen bij de eigen club gaan altijd voor, het blijft immers een teamsport.

VOOR WIE